Poznaj przepisy RODO

Wdrażanie rodo
Wdrażanie RODO w firmie

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych bardzo mocno zostały zmienione z dniem 25 maja 2018 roku. Tego dnia weszło rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski określane potocznie mianem RODO. Jedną z ważnych zmian wprowadzonych przez RODO są wysokie kary finansowe nakładane na firmy łamiące przepisy rozporządzenia. Szkolenie z ochrony danych osobowych pozwala poznać nowe przepisy.

Do kogo adresowane są szkolenia?

Są to szkolenia przygotowane specjalnie z myślą o osobach, które w zakresie swoich obowiązków mają wdrażanie RODO. Szkolenie to tylko jeden z pierwszych, ale bardzo ważnych etapów wdrażania RODO. Kolejny to wykonanie audytu.

Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?

Dobór metod i środków wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym nie jest konkretnie wskazany przez RODO. Pozostawiono tutaj dużą swobodę administratorom danych osobowych.

Gosowanie!
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz