Inspektor Ochrony Danych – czym się zajmuje?

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Wdrażanie RODO to dla wielu firm bardzo trudny proces. Przepisy cechują się wysokim stopniem skomplikowania i wymagają odpowiedniej interpretacji. Z tego powodu dobrym pomysłem jest wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych, czyli osoby posiadającej szeroki zakres wiedzy w tej materii. Jakie konkretnie są zadania takiej osoby?

Czytaj całość »

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest ważną funkcją w ramach wdrożenia RODO, które wprowadza jednolite ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu firmy działające na terenie UE mają jednolite zasady do przestrzegania, co ułatwia prowadzenie działalności transgranicznej i zmniejsza konieczność dostosowywania się do różnych regulacji krajowych.

Czytaj całość »

Audyt RODO pokazuje, że nie rozumiemy RODO

RODO audyt
Skontroluj jak działa RODO w twojej firmie

Audyty RODO dowodzą, że jeszcze mamy bardzo wiele problemów z realnym wdrażaniem RODO w naszych organizacjach. Niespecjalnie wiemy, na czym polega pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, nie rozumiemy, że outsourcing inspektora ochrony danych to realna opcja, a audyt ochrony danych osobowych zazwyczaj wskazuje na obojętność pracowników. Wykonują swoje obowiązki bezrefleksyjnie. A to jest niebezpieczne.

Czytaj całość »

Na czym polega outsourcing inspektora danych osobowych?

Outsourcing inspektora ochrony danych
Wynajmij inspektora ochrony danych aby uniknąć wysokich kar

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 26 maja 2018 roku. W dotychczas obowiązujących przepisach odnoszących się do ochrony danych osobowych wprowadziło wiele zmian. Firmy, w których RODO nie jest przestrzegane mogą być karane wysokimi karami finansowymi. RODO nakłada na firmy także obowiązek powołania inspektora danych osobowych. Osoba, której zostanie powierzone to stanowisko musi posiadać dużą wiedzę i doświadczenie zarówno z zakresu zabezpieczeń IT, jak i prawa.

Czytaj całość »